Συγκεντρωτική λίστα με την ημερολογιακή σειρά που έχουν κατατεθεί 

Για τις τελευταίες ενημερώσεις στο τέλος της σελίδας


1η Eνημέρωση του ΟΑΣΠ στις 25 Αυγούστου 2014 με αριθμό πρωτοκόλλου 1524 [http://astroprogr.blogspot.gr/2014/08/confirmed-29-2014-58r.html ] και για δυο αναμενόμενες δραστηριότητες.

Η πρώτη ήταν για τις 29 Αυγούστου 2014 όπου και έγινε στο αναμενόμενο μέγεθος [http://astroprogr.blogspot.gr/2014/08/confirmed-29-2014-58r.html ]. Το «λάθος» ήταν στο Β. μήκος και όχι στο ανατολικό. 
Η δεύτερη πρόβλεψη ήταν για την 11 Σεπτεμβρίου 2014 όπου και έγινε στο αναμενόμενο μέγεθος, ή 
[http://astroprogr.blogspot.gr/2014/08/11-2014.html ] είχαμε και δραστηριότητα στις περιοχές που είχαν εντοπιστεί και στα μεγέθη που λέγαμε, [http://astroprogr.blogspot.gr/2014/09/confirmed-11-2014.html]. 

- *  -

2η Eνημέρωση του ΟΑΣΠ στις 10 Σεπτεμβρίου 2014 με αριθμό πρωτοκόλλου 1614 [http://astroprogr.blogspot.gr/2014/09/1624-10-sep-2014.html ] και για τρεις νέες αναμενόμενες δραστηριότητες.

Η πρώτη ήταν [http://astroprogr.blogspot.gr/2014/09/14-2014-5r.html] για τις 14 Σεπτεμβρίου 2014 και έγινε στο αναμενόμενο μέγεθος και στις περιοχές που λέγαμε [http://astroprogr.blogspot.gr/2014/09/confirmed-14-2014.html]. 
Η δεύτερη ήταν [http://astroprogr.blogspot.gr/2014/09/20-2014-63r.html] για τις 20 Σεπτεμβρίου 2014 που όπως είχαμε πει πραγματοποιήθηκε η διάσπαση στην Σικελία [http://astroprogr.blogspot.gr/2014/09/20-sept-2014-confirmed.html] και έφτασε σε μικρότερες δραστηριότητες στις περιοχές που είχαν εντοπιστεί. 
Η τρίτη ήταν [http://astroprogr.blogspot.gr/2014/09/25-26-2014-54r.html] για την 25 Σεπτεμβρίου 2014 όπου είχαμε πει για εκ νέου διάσπαση στην Σικελία και οι δραστηριότητες, ευτυχώς έγιναν μικρότερες, [http://astroprogr.blogspot.gr/2014/09/confirmed-25-29-sep-2014.html] όπως είχαμε πει, κατά ένα R και, φυσικά, στις περιοχές που είχαμε εντόπιση. 

- *  -

3η Ενημέρωση του ΟΑΣΠ στις 3 Οκτωβρίου 2014 με αριθμό πρωτοκόλλου 1767 [http://astroprogr.blogspot.gr/2014/10/blog-post.html] και για τέσσερις νέες αναμενόμενες δραστηριότητες.

Η πρώτη ήταν [http://astroprogr.blogspot.gr/2014/10/5-2014-54r.html] για την 5 Οκτωβρίου 2014 όπου και πραγματοποιήθηκε η αναμενόμενη δραστηριότητα με την προβλεπόμενη ένταση  [http://astroprogr.blogspot.gr/2014/10/confirmed-3-2014.html] και στις περιοχές που είχαμε εντόπιση. Ταυτόχρονα θα βρείτε και επιβεβαιώσεις από την λίστα σεισμών. 
Η δεύτερη ήταν [http://astroprogr.blogspot.gr/2014/10/14-2014.html] για της 14 Οκτωβρίου 2014 που και αυτή έγινε στα αναμενόμενα μεγέθη και στις περιοχές που είχαμε εντόπιση [http://astroprogr.blogspot.gr/2014/10/12-october-2014-prediction-confirmation.html], ευτυχώς δεν είχαμε το μέγιστο της αναμενόμενης δραστηριότητας.
Η τρίτη ήταν [http://astroprogr.blogspot.gr/2014/10/16-2014.html] για την 16 Οκτωβρίου 2014 και σε αυτή πραγματοποιήθηκε η αναμενόμενη δραστηριότητα [http://astroprogr.blogspot.gr/2014/10/16-2014-confirmed-prediction.html], ευτυχώς όχι στην μεγαλύτερη ένταση της αλλα στις περιοχές που είχαμε εντόπιση. 
Η τετάρτη ήταν [http://astroprogr.blogspot.gr/2014/10/20-2014.html] για τις 20 Οκτωβρίου 2014, όπου δεν είχαμε την πλήρη επαληθεύσει των αναμενόμενων επίκεντρων [http://astroprogr.blogspot.gr/2014/10/20-2014_26.html], αντίθετα είχαμε την επιβεβαιώσει των μεγεθών.

- *  -

Από την λίστα σεισμών που βγαίνει, περίπου ανά ενάμιση μήνα, είχαμε τις αναμενόμενες δραστηριότητες και τις επαληθεύσεις [http://astroprogr.blogspot.gr/2014/10/22-october-2014-06-december-2014.html]. 

Είχαμε την 
επιβεβαίωση των αναμενόμενων δραστηριοτήτων στις 25 Οκτωβρίου 2014, 29 Οκτωβρίου 2014 και 31 Οκτωβρίου 2014 [http://astroprogr.blogspot.gr/2014/10/25-2014-confirmed.html]. Σε αυτές τις αναμενόμενες δραστηριότητες δεν πραγματοποιήθηκαν οπτικοί εντοπισμοί λόγο φόρτου εργασίας. Επιβαιβαωσεις από την λίστα είχαμε και για την 5 Νοέμβριου 2014  [http://astroprogr.blogspot.gr/2014/11/confirmed-5-november-2014.html]. Την Ίδια επιτυχία είχαμε και για την 7 Νοεμβρίου 2014 [http://astroprogr.blogspot.gr/2014/11/confirmed-november-7-2014-from-list.html], όπως και στην δραστηριότητα που πραγματοποιήθηκε στις 18 Νοεμβρίου 2014 στον Βόρειο Ευβοϊκό [http://astroprogr.blogspot.gr/2014/11/confirmed-from-earthquake-list-19-11.html] που είχε αναφερθεί στην λίστα σεισμών.

- *  -

4η ενημέρωση του ΟΑΣΠ, στις 26 Νοεμβρίου 2014 με αριθμό πρωτοκόλλου 2414 [http://astroprogr.blogspot.gr/2014/11/26-2014.html], και για πέντε νέες αναμενόμενες δραστηριότητες.

Η πρώτη ήταν [http://astroprogr.blogspot.gr/2014/11/30-2014.html] για τις 30 Νοεμβρίου 2014 όπου και πραγματοποιήθηκαν οι «μικρές» δραστηριότητες στις περιοχές και στα μεγέθη που λέγαμε [http://astroprogr.blogspot.gr/2014/12/confirmed-30-nov-2014.html].

2. 
Η δεύτερη για [http://astroprogr.blogspot.gr/2014/11/3-2014.html] την 3 Δεκεμβρίου 2014 είναι εδώ [http://astroprogr.blogspot.gr/2014/12/confirmed-3-dec-2014.html].

3. 
η τρίτη για [http://astroprogr.blogspot.gr/2014/12/5-2014.html] την 5 Δεκεμβρίου είναι εδώ [http://astroprogr.blogspot.gr/2014/12/confirmed-5-december-2014.html].

4. 
η τέταρτη για [http://astroprogr.blogspot.gr/2014/12/6-2014.html] την 6 Δεκεμβρίου 2014 είναι εδώ [http://astroprogr.blogspot.gr//2014/12/confirmed-6-dec-2014.html].

5. 
η πέμπτη για [http://astroprogr.blogspot.gr/2014/12/12-2014.html] την 12 Δεκεμβρίου είναι εδώ [http://astroprogr.blogspot.gr/2014/12/confirmed-12-december-2014.html]

- *  -
0 Comments
Fb Comments
Comments :

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

 
Χρηματιστηριακές & παγκόσμιες προβλέψεις © 2013. By vivaweb
Top