Όπως είπαμε για την δραστηριότητα που 
στα μεγέθη που είπαμε και στις περιοχές που είπαμε, ακολουθούν τα επιστημονικά δεδομένα.

M 4.5 - CRETE, GREECE - 2014-09-14 06:01:23 UTC 
M 4.5 - CRETE, GREECE - 2014-09-14 06:01:23 UTC
Magnitude
Mw 4.5
Region
CRETE, GREECE
Date time
2014-09-14 06:01:23.1 UTC
Location
34.19 N ; 25.14 E
Depth
15 km
Distances
440 km S of Athens, Greece / pop: 729,137 / local time: 09:01:23.1 2014-09-14 
126 km S of Irákleion, Greece / pop: 137,154 / local time: 09:01:23.1 2014-09-14 
90 km S of Pýrgos, Greece / pop: 1,134 / local time: 09:01:23.1 2014-09-14 
M 4.5 - CENTRAL MEDITERRANEAN SEA - 2014-09-14 16:33:33 UTC
Magnitude
M 4.5
Region
CENTRAL MEDITERRANEAN SEA
Date time
2014-09-14 16:33:33.5 UTC
Location
35.50 N ; 21.73 E
Depth
100 km
Distances
327 km SW of Athens, Greece / pop: 729,137 / local time: 19:33:33.5 2014-09-14 
230 km S of Trípoli, Greece / pop: 26,561 / local time: 19:33:33.5 2014-09-14 
174 km S of Kalamáta, Greece / pop: 51,108 / local time: 19:33:33.5 2014-09-14 
146 km S of Koróni, Greece / pop: 1,620 / local time: 19:33:33.5 2014-09-14 M 4.2 - SOUTHERN GREECE - 2014-09-14 22:41:57 UTC
Magnitude
ML 4.2
Region
SOUTHERN GREECE
Date time
2014-09-14 22:41:57.4 UTC
Location
37.20 N ; 23.04 E
Depth
2 km
Distances
105 km SW of Athens, Greece / pop: 729,137 / local time: 01:41:57.4 2014-09-15
68 km SE of Trípoli, Greece / pop: 26,561 / local time: 01:41:57.4 2014-09-15
46 km SE of Náfplio, Greece / pop: 14,582 / local time: 01:41:57.4 2014-09-15
17 km SW of Pórto Chéli, Greece / pop: 2,219 / local time: 01:41:57.4 2014-09-15


 
Χρηματιστηριακές & παγκόσμιες προβλέψεις © 2013. By vivaweb
Top